Opinie

Aviva zdominowała podium konkursu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa zajmując pierwsze miejsce w dwóch kategoriach ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń osobowych i majątkowych, a także drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych. Nasze spółki jv BZ WBK-Aviva zajęły drugie miejsce w kategorii ubezpieczeń osobowych i majątkowych i trzecie miejsce w życiowych.
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa
Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa
rok 2015
Aviva otrzymała tytuł "Firma Przyjazna Klientowi" w kolejnych latach 2010-2015 na podstawie badania poziomu obsługi klientów i ich satysfakcji. Tytuł nadaje Fundacja Obserwatorium Zarządzania po przeprowadzeniu niezależnego audytu.
Firma Przyjazna Klientowi
Firma Przyjazna Klientowi
nagroda za lata 2010-2015
Nominacje MDRT - miedzynarodowej, niezależnej organizacji, skupiającej nalepszych specjalistów w zakresie uebzpieczeń na życie i długoterminowych oszczedności z 72 krajów.
Nominacje MDRT
Nominacje MDRT
Za 2005,2006,2007,2010,2015